Ranking najpopularniejszych zawodów w rozbiciu na poszczególne lata: 


2013: 
- Inżynierowie: inżynier procesu, produkcji, utrzymania ruchu, jakości klienta oraz dostawców, kontrolerzy jakości
- Technicy i wykwalifikowani pracownicy produkcji: mechanik, operator maszyn
- Kadra wyższego szczebla: menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów
- Specjaliści ds. logistyki, spedycji 
- Handlowcy, specjaliści ds. zakupów, marketingu i obsługi klienta (branża techniczna, obróbka skrawaniem)
- Pracownicy działów IT, programiści
- Specjaliści z obszaru księgowości, finansów i bankowości
- Pracownicy branży usługowej, gastronomicznej, budowlanej
- Pracownicy działów administracji 
- Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

2012: 
- Technicy i wykwalifikowani pracownicy produkcji: mechanik, elektryk, operator maszyn
- Inżynierowie: inżynier procesu, produkcji, utrzymania ruchu, jakości klienta oraz dostawców, kontrolerzy jakości
- Handlowcy, specjaliści ds. zakupów, marketingu i obsługi klienta 
- Kadra wyższego szczebla: menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów 
- Specjaliści z obszaru księgowości, finansów i bankowości 
- Pracownicy działów IT, programiści
- Specjaliści ds. logistyki, spedycji
- Pracownicy branży usługowej, gastronomicznej, budowlanej
- Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni
- Pracownicy działów administracji

2011: 
- Specjaliści z branży budowlanej: inżynierowie oraz kadra kierownicza 
- Technicy i wykwalifikowani pracownicy produkcji: mechanik, elektryk, operator maszyn, elektromechanik
- Handlowcy, specjaliści ds. zakupów, marketingu i obsługi klienta 
- Inżynierowie: inżynier procesu, produkcji, utrzymania ruchu, jakości klienta oraz dostawców, kontrolerzy jakości 
- Specjaliści z obszaru księgowości, finansów i bankowości 
- Pracownicy działów IT, programiści
- Kadra wyższego szczebla: menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów
- Specjaliści ds. logistyki, spedycji
- Pracownicy branży usługowej, gastronomicznej 
- Pracownicy działów administracji 

2010: 
- Specjaliści z branży budowlanej: inżynierowie oraz kadra kierownicza 
- Technicy i wykwalifikowani pracownicy produkcji: mechanik, elektryk, operator maszyn, elektromechanik 
- Inżynierowie: inżynier procesu, produkcji, utrzymania ruchu, jakości klienta oraz dostawców, kontrolerzy jakości 
- Pracownicy działów IT, programiści 
- Handlowcy, specjaliści ds. zakupów, marketingu i obsługi klienta 
- Kadra wyższego szczebla: menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów 
- Specjaliści ds. logistyki, spedycji 
- Specjaliści z obszaru księgowości, finansów i bankowości 
- Pracownicy branży usługowej, gastronomicznej 
- Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 

2009: 
- Technicy i wykwalifikowani pracownicy produkcji: mechanik, elektryk, operator maszyn, elektromechanik 
- Inżynierowie: inżynier procesu, produkcji, utrzymania ruchu, jakości klienta oraz dostawców, kontrolerzy jakości 
- Specjaliści z branży budowlanej: inżynierowie oraz kadra kierownicza 
- Kadra wyższego szczebla: menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów 
- Specjaliści z obszaru księgowości, finansów i bankowości 
- Handlowcy, specjaliści ds. zakupów, marketingu i obsługi klienta 
- Pracownicy działów IT 
- Pracownicy sektora edukacji i administracji 
- Specjaliści z branży farmacja, medycyna 
- Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 

Źródło: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego