I dzień Aerospace B2B Meetings - Walne Zebranie Członków Doliny Lotniczej
Przedstawiciele K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego:
Katarzyna Kordoń, Mariola Fąfara, Maciej Ratymirski.