W kwietniu br. na zaproszenie RARR firma K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego została, jako jedyna firma doradztwa personalnego, partnerem w projekcie "PROM – Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego". Przedmiotem porozumienia będzie partnerska współpraca stron, w celu wytworzenia mechanizmów reagowania na zmiany zachodzące w gospodarce i na lokalnym rynku pracy, nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom tych zmian poprzez zawiązanie lokalnej koalicji na rzecz zmiany gospodarczej.